Saturday, February 13, 2010

Οικονομικά μεγέθη της Αρχαϊκής Περιόδου

Οι περισσότερες από τις παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από την “Αθηναίων Πολιτεία” του Αριστοτέλη. Αντίστοιχες όμως πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από διάφορους δικανικούς και ρητορικούς λόγους (Δημοσθένης, Λυσίας, Αισχίνης κ.α.), από τα “Ελληνικά” του Ξενοφώντα, την “Βιβλιοθήκη” του Διόδωρου, διάφορες επιγραφές από ανασκαφές κ.α.

Υπενθύμιση, 1 τάλαντο = 60 μνές = (x100) 6,000 δραχμές = (x6) 36,000 οβολοί

Θα μπορούσε κάποιος να υπολογίσει την αντίστοιχη αξία σε σημερινά λεφτά θεωρώντας ότι το ελάχιστο ημερομίσθιο σήμερα είναι περίπου 33 ευρώ (680 το μήνα) σε συνάρτηση με το μισθό εργάτη σε δημόσια έργα και οικοδομική βιομηχανία (ναοί, δρόμοι κ.α.) στο τέλος του 5ου αιώνα πού ήτανε 1 δραχμή. Ασφαλώς πολλαπλασιάζοντας απλώς επί 33 θα δώσει λανθασμένα αποτελέσματα εφόσον δεν λαμβάνονται υπόψιν ο πληθωρισμός και άλλα απαραίτητα οικονομικά μεγέθη. Δεν είμαι οικονομολόγος και δεν έχω ιδέα πως μπορεί να υπολογιστή και εάν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος, θα ήταν όμως αρκετά ενδιαφέρον...1 οβολός. Η τιμή αντικαταβολής για τη ημερήσια εκμίσθωση ενός δούλου (από τον ιδιοκτήτη του) στα μεταλλεία του Λαυρίου.
1 οβολός. Ο “αρχικός” μισθός για τη συμμετοχή στην Εκκλησία του Δήμου (Εκκλησιαστικός μισθός).
2 οβολοί (ανά παράσταση). Ο αρχικός μισθός του Θεωρικού όταν μετατράπηκε σε ταμείο βοηθείας.
2 οβολοί. Ο ημερήσιος μισθός των οπλιτών (κόστος ημερήσιας συντήρησης) κατά τον 4ο αιώνα.
3 οβολοί. Ο ημερήσιος μισθός των δημοσίων δούλων στην ανοικοδόμηση του ναού της Ελευσίνας κατά τον 4ο αιώνα.
3 οβολοί. Ο μισθός για τη συμμετοχή στην Εκκλησία του Δήμου (Εκκλησιαστικός μισθός) κατά τον 4ο αιώνα.
4 οβολοί. Ο μισθός των Εννέα Αρχόντων (για σίτιση και τη συντήρηση ενός κήρυκα και ενός αυλητή ο καθένας ).
5 οβολοί. Ο μισθός ανά συνεδρίαση των βουλευτών.
6 οβολοί. Ο μισθός των πρυτάνεων (ο ένας επιπλέον ήτανε για σίτιση).
1 δραχμή. Ο ημερήσιος μισθός εργάτη σε δημόσια έργα και οικοδομική βιομηχανία (ναοί, δρόμοι κ.α.) στο τέλος του 5ου αιώνα.
1 δραχμή. Το ποσό που παίρναν οι αμφικτίονες στη Δήλο καθημερινά από το ταμείο.
1 δραχμή. Το ποσό που καταβαλλόταν στον Δήμο για τις συνηθισμένες συνελεύσεις (9 οβολοί για την κύρια).
2 δραχμή. Ο ημερήσιος μισθός εργάτη σε δημοσία έργα (ναοί, δρόμοι κ.α.) στο τέλος του 4ου αιώνα
12 δραχμές (ανά έτος). Το Μετοίκιον η αλλιώς τα τέλη διαμονής πού έπρεπε να πληρώνουν στην Πόλη οι μέτοικοι.
150-180 δραχμές. Η μέση τιμή αγοράς ενός μεταλλωρύχου δούλου. Έχει υπολογιστεί ότι ο εργολάβος μπορούσε να κάνει απόσβεση της αγοράς του σε 3 χρόνια.
200 δραχμές (2 μνές). Η μέση τιμή αγοράς ενός αγροτικού δούλου.
350 δραχμές. Η μέση τιμή αγοράς ενός ειδικευμένου εργάτη δούλου.
10 μνές. Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι Πρυτάνεις που προεδρεύουν στην διαδικασία της “Ψηφοφορίας των Νόμων”στη Αθήνα σε περίπτωση που ενώ έχει καταψηφιστεί ένας νόμος δεν ορίσουν καινούργια συνέλευση (την τρίτη στη σειρά) για τη συζήτηση των νόμων που καταψηφίστηκαν.
10 μνές. Η χρηματική ποινή στην οποία υποχρεωνόταν ο κατήγορος σε περίπτωση που υπέβαλε παραίτηση μετά την υποβολή της “γραφής” (δημόσια αγωγή) και πριν την εκδίκασή της στην Εκκλησία του Δήμου.
10 μνές. Η μέση τιμή των χρεών που αναγράφονται στους Αττικούς όρους (υποθηκευτικές στήλες) κατά τον 4ο αιώνα.
10 μνές. Το ελάχιστο ποσό για να διατηρήσεις τα Πολιτικά σου δικαιώματα με το διάταγμα του Κάσσανδρου το 317.
10 μνές. Το ελάχιστο ποσό για να διατηρήσεις τα Πολιτικά σου δικαιώματα με το διάταγμα του Αντίπατρου το 322.
20 μνές. Το ποσό που έδωσε ο Λυσίας στο Θρασύβουλο μετά την φυγή του στα Μέγαρα ώστε να γλυτώσει από τους Τριάκοντα και να βοηθήσει στην επάνοδο της Δημοκρατίας.
20 μνές. Το ποσό της δαπάνης της Εκστρατείας κατά του Φιλίππου το 353 στις Θερμοπύλες κατά τον Δημοσθένη..
20 – 80 μνές. Το ποσό των προικών αναγραφόμενο σε στήλες που οι εύποροι Αθηναίοι έδιναν στις κόρες τους κατά τον 4ο αιώνα.
40 μνές. Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι Πρόεδροι που προεδρεύουν στην διαδικασία της “Ψηφοφορίας των Νόμων”στη Αθήνα σε περίπτωση που ενώ έχει καταψηφιστεί ένας νόμος δεν θέσουν το θέμα στην ημερήσια διάταξη.
42 μνές. Το ετήσιο κέρδος των κεραμευτικών εργαστηρίων του πατέρα του Δημοσθένη.
1 τάλαντο. Η κατά τον Ξενοφώντα τιμή που πλήρωσε ο Νικίας για τον επιστάτη των μεταλλείων αργύρου του.
3 τάλαντα. Το ελάχιστη περιουσία κατά τον 4ο αιώνα για να ανατεθεί σε κάποιον η σπουδαιότερη λειτουργία, η Τριηραρχία (συντήρηση τριήρους).
15 τάλαντα. Η κατά τον Λυσία συνολική αξία της περιουσίας του Αριστοφάνη.
15 τάλαντα. Η περιουσία που κληρονόμησε ο Δημοσθένης από τον πατέρα του το 377.
100 τάλαντα. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε από τον Στρατηγό Χάρη στον Τιμόθεο στην εκστρατεία του στην Ασία.
110 τάλαντα. Τα κέρδη για την Πόλη πού απέφερε ο Στρατηγός Χαβρίας με μία και μόνο εκστρατεία όπως αναφέρει ο Δημοσθένης στον “Κατά Λεπτίνου” λόγο του.
130 τάλαντα. Τα ετήσια έσοδα της Πόλης γύρω στο 357 κατά τον Δημοσθένη.


Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment